Coach

Coach on eriväljaõppega spetsialist, kelle haridus, kogemused, tase vastavad ICF, EMCC või sarnase ühenduse poolt määratletud standartitele.

Professionaalset coachi kasutavad enamasti nii äri  – kui ka avaliku sektori  juhid, eksperdid ja võtmetöötajad, kuid see nõustamismeetod sobib igale inimesele.
Coach aitab juhtidel paremini toime tulla inimeste ja protsesside juhtimisega ja ekspertidel panustada enda töösse parimal võimalikul viisil.

Coaching on kindla eesmärgi saavutamisele, oskuste või harjumuste omandamisele suunatud struktureeritud koostöö, mis võib toimuda ühekordselt või protsessina. Coaching sobib igale inimesele, kelle soov on teha teadlikult tööd iseendaga ning viia ellu muudatusi enda sees ja ümber.

Coachingu eesmärke

  • takistusi seljatades liikuda eesmärgi poole 
  • saavutada soovitud tulemusi 
  • õpetada inimest kasutama oma resursse kõige efektiivsemal ja parimal viisil
  • juhtida muudatusi elutervelt 
  • inspireerida, tekitada sisemist jõudu ja tasakaalu.

Coachingu tulemusel inimene

  • teeb enda tööd tulemuslikumalt 
  • kasutab enda oskuseid teadlikumalt ja efektiivsemalt
  • teeb oma tööd tõhusalt ja jätkusuutlikult